Greenhouse onderzoekslab voor studenten 2023 / 2024

Vanaf dit najaar opent The Greenhouse voor het eerst zijn deuren voor tien derde en vierdejaars studenten van alle richtingen binnen de Filmacademie, die een unieke kans krijgen om met de steun van uitstekende begeleiders en een onderzoeksbudget ideeën of plannen te ontwikkelen die ze altijd al wilden uitproberen, maar waarvoor ze nooit de tijd of de ruimte vonden om ermee aan de slag te gaan. Deelnemers kunnen in The Greenhouse bijvoorbeeld voortbouwen op waarmee ze binnen Film in Context bezig zijn (geweest), of er hun vierdejaars onderzoek voorbereiden of uitbreiden.

HET PROGRAMMA BESTAAT UIT VERSCHILLENDE ONDERDELEN

  • 4 Idea Labs
  • 3 online Case study sessies met bijzondere kunstenaar-onderzoekers
  • Individuele begeleiding door interne en externe docenten
  • Individueel onderzoeksbudget (€ 500 pp.)

The Greenhouse is geen productgericht programma en hecht meer waarde aan het proces dan aan de resultaten. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze aan het eind van het traject hun onderzoeksvoortgang en -resultaten presenteren, maar er wordt niet verwacht dat ze eindwerken laten zien. De organisatoren zullen hun best doen om het programma af te stemmen op het curriculum van het 3e en 4e jaar aan de academie.

The Greenhouse is te vergelijken met een honoursprogramma dat eveneens aanvullend is en buiten het reguliere programma plaatsvindt. Aan deelname zijn geen studiepunten gekoppeld. Wel is een aantekening op je diploma mogelijk.

DATA AANVRAAGPROCEDURE

  • 4 oktober | Informatiebijeenkomst (17:15-18:15)
  • 3 november | Uiterste datum inleveren eerste onderzoeksplan
  • 6-7 november | Beoordeling aanvraag
  • 7 november | Bekendmaking van het resultaat
Delen