Greenhouse Onderzoeksbroedplaats voor (gast)docenten

Als maker en als docent zijn er vast vragen waar je zo nu en dan van denkt ‘dat zou ik heel graag eens wat verder willen uitzoeken’... Om dat mogelijk te maken is er vanaf dit studiejaar het Greenhouse-initiatief van het Lectoraat van de Filmacademie dat gericht is op (gast)docenten van de academie die tijd en ruimte zoeken om met die vragen aan de slag te gaan.

De dagelijkse praktijk als filmmakers, kunstenaars en docenten is er een waarin we voortdurend onderzoek doen en (praktische) kennis opdoen om dat wat er op de set, in het klaslokaal of in onze studio’s of studeerkamers gebeurt te begrijpen en te vernieuwen. Het is dankzij al die kennis, die voortkomt uit onze praktijkervaring met film, audiovisuele media en onderwijs dat we als Filmacademiedocenten een unieke bijdrage kunnen leveren aan wat gebruikelijk onder onderzoek wordt verstaan.


HET GREENHOUSE PROGRAMMA

Het Greenhouse-programma is een plek voor vragen en ideeën die om onderzoek vragen. Vragen en ideeën die ‘van onderop’ komen, en die niet ‘van bovenaf, top down’ door een vaststaande onderzoeksagenda worden bepaald, en daarmee ingeperkt. Zoals het een kas betaamt, schept het Greenhouse-programma mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Het creëert de voorwaarden waaronder jij aan de slag kunt met jouw onderzoeksinteresse, die geworteld is in jouw praktijk van het maken en/of lesgeven. Ook de vorm of aanpak is aan jou. Het kan om artistiek onderzoek gaan, maar even goed om technisch of technologisch onderzoek, of om onderwijskundig of theoretisch onderzoek. Het kan om experimenteren, reflecteren of ontwerpen gaan, of een combinatie daarvan. Het kan alleen of met anderen. Het Greenhouse-initiatief is er om dat proces te ondersteunen met advies, expertise en financiële middelen.

Meer informatie over het programma

Delen