Programma

Het Greenhouse-programma kent twee vormen: een broedplaatsfunctie en een lezingenreeks.


De Broedplaats

De Broedplaats is de kern van het Greenhouse-initiatief en is bedoeld als stimulans voor professionele groei en aanjager van vernieuwing in het veld van film en filmonderwijs. Er is plek voor 5 deelnemers die de kans geboden worden om hun eerste onderzoeksideeën te ontwikkelen tot concrete en uitvoerbare onderzoeksplannen.

Bij deze roepen we geïnteresseerde (gast)docenten op om een eerste onderzoeksidee in te dienen en kans te maken op een van de plekken in de Broedplaats van het Greenhouse-programma.

De Broedplaats kent twee fasen, eentje vóór en eentje na de Kerstvakantie, waarbij het bij de eerste fase om voorbereiding en bij de tweede fase om uitvoering of verdere ontwikkeling gaat.

De lezingenreeks

Naast, en ter ondersteuning van de broedplaats, vinden van november tot december 2022 een viertal lezingen plaats. Deze zijn open voor iedereen op de Filmacademie (studenten incluis!) als ook voor geïnteresseerden daarbuiten, en bieden voorbeelden van praktijkgedreven onderzoek door filmmakers en beeldend kunstenaars. Zij laten zien hoe hun onderzoek niet zozeer voortkomt uit theoretische overwegingen maar uit hun praktijk en experimenteerlust als makers.


De twee fasen van De Broedplaats:

Voorbereidingsfase (november – december 2022)

In deze fase bieden we de groep deelnemers vier gezamenlijke werksessies aan waarin je aan het werk gaat met je eigen vraag of interesse. In elk van de sessies staat een ander aspect van ‘practice-based’ onderzoek centraal, van de vraag naar het ‘waarom’, via die naar het ‘wat’ en ‘hoe’ naar de vraag ‘voor wie’ je je onderzoek doet. De sessies vinden om de twee weken plaats, op vrijdag, met een bijbehorende lezing op de avond ervoor. Uitgedaagd en gesteund door de begeleiders van de sessies – allen maker-docenten met uitgebreide onderzoekservaring - en de feedback van de andere deelnemers, onderzoek je je vraag en kom je aan het einde van deze fase tot een aangescherpt voorstel dat je in de volgende fase kunt uitvoeren.

Alle geselecteerde deelnemers krijgen de deelname aan deze verplichte sessies, lezingen en de eventuele voorbereiding ervoor vergoed (in totaal 6 dagen).


Uitvoeringsfase (januari 2023 - …)

In deze tweede fase krijgen alle deelnemers de beschikking over een beperkt budget – ongeveer € 4.000 per project – dat gebruikt kan worden om het voorgestelde plan uit te voeren dan wel verder te ontwikkelen. Jij bepaalt in je onderzoeksvoorstel wanneer, waarvoor en met welk doel je de beschikbare middelen wilt inzetten. Heb je een kleiner project dan kan dat wellicht in zijn geheel worden uitgevoerd, bij grotere projecten kan het zaaigeld (‘seed money’) gebruikt worden om een pilot te doen en/of andere fondsen te werven. Tijdens deze fase komt de groep op gezette momenten weer bij elkaar om verslag te doen aan elkaar en feedback te krijgen.


Details van het programma

De voertaal van het programma is Engels. Geschreven bijdragen kunnen in het Nederlands.

Bekijk hier de programmadata

Meer informatie over aanmelden voor The Greenhouse

Delen