Aanvraag

Iedereen met een eerste onderzoeksidee wordt uitgenodigd een aanvraag in te dienen. Dat kun door middel van deze vragenlijst. Daarin wordt vooral gevraagd naar motivatie, connectie met de eigen maak- of onderwijspraktijk, en het belang dat het onderzoek voor jou en/of je werkveld kan hebben. De vragen in het formulier zijn in het Engels gesteld, maar kunnen in het Nederlands beantwoord worden. Deadline voor indiening is 17 oktober. Er is uiteindelijk plek voor 5 projecten.

Wie kan aanvragen?

Elke (gast)docent aan de Filmacademie kan een aanvraag indienen voor deelname aan de Greenhouse Broedplaats. Als twee (of meer) docenten gezamenlijk een project willen indienen, dan is dat uiteraard mogelijk – en interessant – maar vergoeding van tijd en kosten kan alleen per project plaatsvinden.

 
Hoe wordt de aanvraag beoordeeld?

Omdat het Greenhouse-programma is bedoeld voor onderzoek en kennisontwikkeling vanuit de praktijk van het filmmaken en/of lesgeven, worden de voorstellen niet beoordeeld op basis van criteria die gelden voor academisch onderzoek. In plaats daarvan wordt vooral gekeken naar het verband tussen je idee/de onderzoeksvraag en je professionele/artistieke/pedagogische ervaring. Dit betekent niet dat je idee niet mag afwijken van je eerdere praktijk, maar het is in dat geval van cruciaal belang dat je beargumenteert hoe je eerdere ervaring je nieuwe richting bepaalt.
Omdat het Filmacademie-onderzoek en de werksessies baat hebben bij een verscheidenheid aan invalshoeken en expertise van de deelnemers, zal in laatste instantie geselecteerd worden op een zo gemengd mogelijke samenstelling van de groep.

 
Wie beoordeelt?

De aanvragen worden beoordeeld door een commissie van binnen (directeur, lector, onderzoekscoördinator), aangevuld met een externe professional.
 

Vragen?

Kom langs of stuur een mail naar Mieke Bernink (lector; mieke.bernink@ahk.nl; kamer 3.25) of Stanislaw Liguzinski (onderzoekscoördinator; stanislaw.liguzinski@ahk.nl).


Meld je hier aan

Meer informatie over het programma

BELANGRIJKE DATA

17 oktober  
    DEADLINE indienen voorstel

20 oktober
    beoordeling ingediende voorstellen

24 oktober
    bekendmaking geselecteerde
    voorstellen

 

Delen