Amsterdam Creative Industries Network

Amsterdam Creative Industries Network (ACIN) is het landelijke talent-, kennis- en businessnetwerk voor creatieve industrie en digitale technologie. Initiatiefnemers van het netwerk zijn de drie grootste hogescholen: de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, de Hogeschool van Amsterdam en Inholland. Samen verbinden ze met deze samenwerking 13.000 studenten, 20 onderzoeksprofessoren, 33 opleidingen op 10 locaties in de metropoolregio Amsterdam. Het brandpunt van de activiteiten van het ACIN ligt in de Knowledge Mile.

Labs
Er wordt door de industrie en talentvolle onderzoekers en studenten samengewerkt vanuit labs, te weten MediaLAB Amsterdam, Citizen Data Lab, Fashion Technology Lab, Digital Life Lab, Interaction & Games Lab (waarin de Nederlandse Filmacademie participeert), Publishing Lab en Heritage Lab van de Academie van Bouwkunst en de Reinwardt Academie. Het Heritage Lab organiseert de Week van het Lege Gebouw. 

Knowledge Mile

De Knowledge Mile is een gebied in Amsterdam dat loopt van het Amstelplein tot de Nieuwmarkt. Dit initiatief van ACIN verbindt een lokale én internationale community van kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en bewoners om zo gezamenlijk de slimste straat in Amsterdam te realiseren. De Knowledge Mile zorgt voor nieuwe mogelijkheden van sociale en digitale innovatie. 

De basis van de Knowledge Mile wordt gelegd door de vijfenveertigduizend studenten die in het gebied hun opleiding volgen. Hiermee is het een van de meest intensieve kennisgebieden van Nederland. De Filmacademie en de andere faculteiten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten zijn via ACIN betrokken bij dit initiatief, samen met de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland. 

Partners
Een groot aantal bedrijven aan de straat is inmiddels onderdeel geworden van de coalitie, zoals KLM, NS, KPN, Rabobank Amsterdam, Bell Labs, The Student Hotel, Zoku, Waag Society en We The City. Samen met deze partners wordt er van de Knowledge Mile een creatieve leeromgeving gemaakt waar slimme oplossingen voor de grootstedelijke uitdagingen van vandaag worden ontwikkeld, getest en getoond.

Fahim Kawsar is Director Internet of Things Research bij Bell Labs en gaat het gebied gebruiken als testomgeving: “The Knowledge Mile provides companies like Bell Labs with a unique urban testbed and a chance to work together with end users, students and residents to test our technology that has shaped the world in the past and will do so in the future.” 

Naar de website

Delen