Filmmaker word je niet zomaar. Het is een vak waar talent en gedrevenheid voor nodig zijn. Een filmmaker heeft een drang om verhalen te vertellen in beeld én geluid. En bovendien moet je erg goed kunnen samenwerken. Hieronder vind je wat feiten en cijfers voor de opleiding Sound design.

Je kunt je per 1 december 2023 voor deze studierichting aanmelden. Alle informatie vind je op deze pagina.
De deadline voor aanmelding van studiejaar '24/'25 is op donderdag 4 april om 12:00 uur.

Via het Prikbord van de Filmacademie kan je in contact komen met andere mensen die toelating willen doen voor de Filmacademie.

Onze Sound Design studenten zijn gefascineerd door de kunst van het verhalen vertellen en het oproepen van emoties via geluid. Daarnaast zijn eigenschappen zoals originaliteit, creatieve eigenheid, overtuigingskracht, de capaciteit om zowel sociaal als inhoudelijk samen te werken, een diepgewortelde motivatie en sterke betrokkenheid essentieel in deze discipline.

Een deel van onze studen vinden het interessant om geluidsopnames te maken; op een filmset in samenwerking met veel andere collega’s van verschillende specialismen of daarbuiten. Een ander deel voelt zich meer thuis in de geluidsstudio, waar je samen met de regisseur gaat werken aan de uiteindelijke vorm van de film.

Er melden zich elk jaar ongeveer 25 kandidaten aan voor Sound design.
Per jaar worden 10 studenten toegelaten. 

  • Maak vier verschillende geluidsbeelden bij dit filmpje (het shot is vier maal identiek achter elkaar gezet). Gebruik hierbij géén muziek (bezoek voor een nadere uitleg onze open dagen).

    Denk na over wat het geluid kan toevoegen aan de inhoud. Hoe kun je daar met ‘eenvoudige’ toepassingen verschillende vertellingen van makenKun je bijvoorbeeld met geluid iets vertellen over het verleden, het heden of de toekomst van de vrouw? Kun je met geluid uitdrukken wat de vrouw denkt of voelt? Kun je laten horen wat de vrouw hoort? Wat gebeurt er naast de vrouw? Wat kan je zelf nog meer bedenken?

     
  • Maximaal 10 minuten eigen materiaal: geluid met beeld (stilstaand of bewegend) of verhalend geluid.  Gebruik hierbij géén muziek (bezoek voor een nadere uitleg onze open dagen).

    Let op de aanleverspecificaties voor het insturen van eigen werk

 

Op basis van de binnengekomen toelatingsformulieren en het eigen werk maakt de toelatingscommissie, die bestaat uit de studieleider en (gast)docenten, een eerste selectie van kandidaten die worden uitgenodigd. 

De Filmacademie kent een grote instroom van aanmelders en heeft maar een beperkte hoeveelheid plaatsen per afstudeerrichting. Daarom wordt er aan de poort geselecteerd. Bij de afstudeerrichting Sound design worden de volgende criteria gehanteerd:

Creërend vermogen - creativiteit
In onze opleiding staat creativiteit centraal. Daarnaast is je motivatie voor de studierichting Sound Design voor ons heel erg belangrijk. 

Brede fascinatie voor vertellen en emotioneren via geluid en sound design
Geluid in film heeft de capaciteit om emoties op te roepen, vaak zonder te worden opgemerkt. De techniek leer je vooral om je ideeën te vertalen naar het vertellen van verhalen met gebruik van geluid. 

Oorspronkelijkheid, eigenzinnigheid en overtuigingskracht
Kan je je eigen opvattingen communiceren over geluid en sound designWil je beeld en geluid combineren op een persoonlijk manier?


Vermogen tot samenwerken
Hou je van samenwerken? Zou je het leuk vinden om samenwerkend  met anderen te bedenken en ontdekken hoe je een bepaald verhaal zou willen vertellen?

Reflectief en lerend vermogen
Ben je in staat te reflecteren op de keuzes die zijn gemaakt tijdens het creatieve maakproces van het toelatingsmateriaal en ben je bereid om die keuzes te heroverwegen na feedback?

Je hoeft geen technisch perfect werk af te leveren.
Het gaat vooral om inhoud, motivatie en betrokkenheid.

Delen