Filmmaker word je niet zomaar. Het is een vak waar talent en gedrevenheid voor nodig zijn. Een filmmaker heeft een drang om verhalen te vertellen in beeld én geluid. En bovendien moet je erg goed kunnen samenwerken. Hieronder vind je wat feiten en cijfers voor de opleiding Sound design.

Je kunt je per 1 december 2022 voor deze studierichting aanmelden. Alle informatie vind je op deze pagina.
De deadline voor aanmelding voor deze studierichting is woensdag 26 april 2023, 12:00 uur.

Vrijwel alle studenten Sound design zijn al langere tijd bezig met geluid en bijna iedereen heeft interesse in muziek (actief dan wel passief), al is dat geen vereiste. Studenten hebben een fascinatie voor vertellen en emotioneren via geluid. Verder zijn oorspronkelijkheid, eigenzinnigheid en overtuigingskracht, vermogen tot sociaal en inhoudelijk samenwerken, motivatie en betrokkenheid van belang voor het vak.

Er melden zich elk jaar ongeveer 25 kandidaten aan voor Sound design.
Per jaar worden 10 studenten toegelaten. 

  • Maak vier verschillende geluidsbeelden bij dit filmpje.
    (het shot is vier maal identiek achter elkaar gezet). Gebruik hierbij géén muziek (bezoek voor een nadere uitleg onze open dagen).
  • Maximaal 10 minuten eigen materiaal: geluid met beeld (stilstaand of bewegend) of verhalend geluid.  Gebruik hierbij géén muziek (bezoek voor een nadere uitleg onze open dagen).
  • Aanleveren digitaal

 

Op basis van de binnengekomen toelatingsformulieren en het eigen werk maakt de toelatingscommissie, die bestaat uit de studieleider en (gast)docenten, een eerste selectie van kandidaten die worden uitgenodigd. 

De Filmacademie kent een grote instroom van aanmelders en heeft maar een beperkte hoeveelheid plaatsen per afstudeerrichting. Daarom wordt er aan de poort geselecteerd. Bij de afstudeerrichting Sound design worden de volgende criteria gehanteerd:

Creërend vermogen - creativiteit
Beoordeeld wordt of de kandidaat in het toelatingsmateriaal voldoende aannemelijk maakt in staat te zijn om door middel van combinaties van beeld en geluid of alleen in geluid een verhaal te vertellen en/of te ondersteunen (niet semantisch!) en door middel van de opeenvolging van beeld- en geluidselementen de perceptie van de toeschouwer te sturen en emoties op te roepen.

Brede fascinatie voor vertellen en emotioneren via geluid/sound design
Beoordeeld wordt of de kandidaat tijdens het toelatingsgesprek beschikt over het inhoudelijke inzicht om een bestaande filmische vertelling in geluid/sound design te ‘voelen’ en in de basis te ‘duiden’.

Oorspronkelijkheid, eigenzinnigheid en overtuigingskracht
Beoordeeld wordt of de kandidaat in aanmeldingsformulier, toelatingsmateriaal en tijdens het toelatingsgesprek eigen opvattingen communiceert over geluid en sound design.

Vermogen tot samenwerken – sociale vermogens
Beoordeeld wordt of de kandidaat in staat is om zijn creativiteit in dienst te stellen van de visie van iemand anders (degene die de creatieve eindverantwoordelijkheid draagt: regisseur of producent) en beschikt over de benodigde communicatieve vaardigheden om in teamverband te kunnen samenwerken.

Reflectief en lerend vermogen
Beoordeeld wordt of de kandidaat tijdens het toelatingsgesprek in staat is om te reflecteren op de keuzes die zijn gemaakt tijdens het creatieve maakproces van het toelatingsmateriaal en bereid is om die keuzes te heroverwegen na feedback.

Je hoeft geen technisch perfect werk af te leveren.
Het gaat vooral om inhoud, motivatie en betrokkenheid.

Delen