Van opslaan naar delen - een handleiding voor de herijking van de infrastructuur voor artistiek onderzoek - Brigiet van den Berg, Bram Loogman

In het kader van dit onderzoeksproject werkt het Lectoraat van de Filmacademie samen met DAS Graduate School (AHK) en de ontwerpers van het online audiovisuele platform Research Atlas van de Filmacademie om de rol van archieven in onderwijsinstellingen te her-evalueren, met bijzondere aandacht voor het veld van artistic research. Op basis van de methode die eerder is ontwikkeld om de infrastructurele behoeften te inventariseren van de gemeenschap van onderzoekers, studenten, alumni en medewerkers van de masteropleiding van de Filmacademie, ontwikkelen we een handleiding die een bottom-up procedure beschrijft voor het heroverwegen van de voorwaarden voor het doen en publiceren van onderzoek binnen een onderwijscontext. 

Inspelend op de huidige trend om de rol van het archief te herzien als een potentieel pedagogisch instrument, een publicatieruimte en een medium dat gezamenlijke onderzoekspraktijken vergemakkelijkt, willen we andere actoren in het onderwijsveld instrumenten aanreiken om de transformatie in hun eigen context te vergemakkelijken. 

De handleiding combineert een gedetailleerde stap-voor-stap uitsplitsing van de methode met alle hulpmiddelen die nodig zijn in het proces van het vaststellen van ‘user cases’ en het onderzoeken van de specifieke behoeften die binnen een onderwijsinstelling bestaan met betrekking tot een onderzoeksinfrastructuur die gebaseerd is op een archief. De handleiding wordt ontworpen als een volledig operationeel instrument met instructies, aanpasbare sjablonen en formats die onmiddellijk kunnen worden toegepast en vertaald in workshops, feedbacksessies en focusgroepen.

Jaar

2022

Terug naar lijst
Delen