De Nederlandse Filmacademie leidt studenten op tot specialisten in het filmvak. Samenwerking tussen die specialisten is kenmerkend voor het vak én voor het onderwijs. Studenten leren vanzelfsprekend de techniek waarmee ze tools in handen krijgen om hun vak op hoog niveau uit te oefenen. Ze worden opgeleid tot inhoudelijke makers en krijgen volop de ruimte hun talent, hun eigen stem, een eigen stijl te ontwikkelen. 

Artistiek onderzoek krijgt vorm in het Lectoraat Film. Denken en doen, maken en reflecteren zijn binnen dit lectoraat intrinsiek met elkaar verbonden. Door middel van het masterprogramma, het LAB en de Artists in Residence wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en vernieuwing van film en het filmveld. 

Nederlandse Filmacademie

 • toonaangevend onderwijs
 • topfaciliteiten
 • goed netwerk (binnen het werkveld en het internationale filmonderwijs)
 • kleinschalige school in het hart van Amsterdam
 • historisch instituut ingebed in een kunsthogeschool

Bacheloropleiding

 • verhalenvertellers (geldt voor alle afstudeerrichtingen: inhoud en vakmanschap gaan samen)
 • interdisciplinair (samenwerking): synergie
 • vakmanschap (specialisten), ambacht
 • goed beroepsperspectief
 • gerenommeerde (gast)docenten
 • film (ook) voor het grote doek

Masteropleiding

 • visie van de opleiding is gebaseerd op artistiek onderzoek
 • kleinschalig en internationaal
 • persoonlijk traject van de student
 • internationaal netwerk
 • goed gekwalificeerde (internationale) docenten
 • proces gericht (in plaats van product gericht)
 • budget voor het eigen onderzoeksproject van de student

De Nederlandse Filmacademie leidt studenten op tot nationaal en internationaal toonaangevende, ondernemende professionals in het filmvak. Uitgangspunt is het vertellen van verhalen in de lijn van de cinematografische traditie, waarbij, naast het grote doek, de actuele ontwikkelingen en mogelijkheden ten aanzien van alternatieve platforms en distributie mogelijkheden een geëigende plek innemen binnen het onderwijs.

De ontwikkeling van creativiteit, urgentie en innovatie binnen het principe van verhalen vertellen vormen de leidraad van de opleiding. De Nederlandse Filmacademie biedt studenten een leeromgeving aan waarbinnen zij zich, op een zo hoog mogelijk niveau, kennis, vaardigheden en ervaring in het door hen gekozen ambacht eigen kunnen maken. Centraal hierbij staat de individuele ontwikkeling van de student binnen de af te leggen leerroute.

De Nederlandse Filmacademie levert een essentiële bijdrage aan de filmcultuur middels permanent onderzoek naar de wijze waarop beeld en geluid zich tot elkaar verhouden en stimuleert een onderzoekende, kritische en reflectieve houding van de makers.

De Nederlandse Filmacademie is een internationaal toonaangevende cinematografische opleiding, uniek in Nederland. De opleiding en alumni zijn bepalend voor de Nederlandse film- en mediacultuur en dragen internationaal op onderscheidende wijze bij aan de ontwikkeling van de cinematografische cultuur. De Filmacademie leidt bevlogen vakmensen op die hun creativiteit en expertise als toegevoegde waarde inzetten bij projecten die zij in verschillende samenwerkingsverbanden met andere vakmensen vormgeven. Door middel van onderzoek en reflectie fungeert de Filmacademie tevens als denktank en vraagbaak voor de sector, waarmee de Filmacademie actief samenwerkt.

Jaarlijks studeren zo'n 90 studenten af aan de negen bachelorrichtingen en de masteropleiding van de Nederlandse Filmacademie. Het onderwijs wordt verzorgd door ruim 70 vaste medewerkers en circa 200 gastdocenten. 

De directie staat samen met het managementteam aan het hoofd van de organisatie. Studieleiders, docenten en instructeurs zijn verbonden aan de afstudeerrichtingen en worden onder andere bijgestaan door medewerkers kwaliteitszorg, het onderwijsbureau en de facilitaire afdeling. 

De Commissie van Advies en de Faculteitsraad adviseren de directie. 
Medewerkers

De Filmacademie is sinds 1999 gevestigd aan het Markenplein in het centrum van Amsterdam, vlakbij het Waterlooplein. Architect Koen van Velsen ontwierp het gebouw speciaal voor filmonderwijs.

Naast lokalen, studio's en een bioscoopzaal zijn er kantoorruimtes voor productiestudenten, geluidsstudio's, montagestudio's en een decorwerkplaats. In een studiejaar worden ongeveer 120 films geproduceerd, van kleine oefeningen tot eindexamenfilms. 

Apparatuur en software waarmee gewerkt wordt voldoen aan professionele kwaliteitseisen. 

De Nederlandse Filmacademie bestaat sinds 1958. Dr. Jan Marie Peters zorgde hiervoor en in 1960 werd de opleiding officieel erkend. In 1965 werd het onderwijs uitgebreid tot een vierjarige studie. Voor het eerst werden er toen ook drie studierichtingen aangeboden: een 'artistieke' richting met vakken als regie en scenario, een 'technische' richting met vakken als camera, geluid en montage én een productierichting.

Toen 'elektronische media' steeds belangrijker werden, nam men in 1975 het besluit om film en televisie een gelijkwaardige plaats binnen het lessen- en praktijkprogramma te geven. In dat jaar werd ook de naam van de opleiding officieel gewijzigd in 'Nederlandse Film en Televisie Academie'. In maart 2009 startte de eerste Masteropleiding Film. Sinds 2013 heeft de academie de oude naam weer terug: Nederlandse Filmacademie. 

In 1987 ontstond door een fusie met een aantal andere HBO-kunstopleidingen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). De AHK bestaat uit het Conservatorium van Amsterdam, de Academie voor Theater en Dans, de Breitner Academie, de Academie van Bouwkunst, de Reinwardt Academie en de Nederlandse Filmacademie. 

In 2018 bestaat de Nederlandse Filmacademie 60 jaar. 

Eens in de zes jaar wordt de kwaliteit van het onderwijs getoetst door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). In 2015 was het de beurt aan de bachelor én aan de masteropleiding. De bachelor Film en televisie en de master Film scoorden volgens de visitatiecommissie op alle onderdelen 'goed'.

accreditatie

Beleidsplan 2016-2020

Dit is het beleidsplan 2016-2020 van de Nederlandse Filmacademie, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Hierin wordt teruggeblikt op de afgelopen beleidsperiode en directie en management geven de richting aan waarin de Nederlandse Filmacademie zich de komende vier jaar verder wil ontwikkelen.

Delen