Research Atlas - Bram Loogman, Brigiet van den Berg, Nina Jan

Met de financiële steun van de Comenius Senior Fellow beurs (2018 /2020) werd door het Lectoraat een onderzoeksproject opgezet onder de titel ‘THE BRIDGE - Creating connections within Artistic Research in and through Cinema and beyond‘ dat resulteerde in wat nu de Research Atlas heet. De Research Atlas is een actief archief van 12 jaar onderzoeksprojecten van de student-onderzoekers van de Master of Film 'Artistic Research in and through Cinema'. Het Research Atlas-project, dat nog steeds loopt, is ontstaan uit de behoefte aan een online platform voor de student-onderzoekers, alumni en medewerkers van de Master als een plek om te werken en samen te werken, en als manier om hun onderzoek te delen en te publiceren. Essentieel voor de gebruikte methode in dit project was de keuze - in overeenstemming met het ethos van het Masterprogramma - om het ontwikkelingsproces van het platform niet voor (!) de student-onderzoekers te organiseren, maar met (!) hen; bottom-up in plaats van top-down. Een ander bepalend principe was de wens om een audiovisueel platform te ontwerpen. De meeste platforms zijn tekstgedreven - en gebruiken beelden alleen ter illustratie. Het hier beoogde platform past bij de aard van het verrichte onderzoek - namelijk in en door de film - en is dus vanuit audiovisueel of filmisch oogpunt doordacht.  

De eerste fase van het project resulteerde in de Research Atlas: een werkend prototype van het archief dat door de huidige student-onderzoekers wordt gebruikt als bron van kennis over onderzoeksthema's en projecten van eerdere student-onderzoekers van de Master, en biedt zo mogelijkheden om bij eerder onderzoek aan te sluiten of met eerdere onderzoekers samen te werken.(Voor een samenvatting van het proces en de ontwikkeling van de Research Atlas in het kader van de Comenius Senior Fellow Grant, zie de publicatie van Brigiet van den Berg, de ontwerpster betrokken bij het onderzoek).  

Volgende fasen van het project zullen gericht zijn op de verdere ontwikkeling van het Atlas-platform als werk- en publicatieruimte. 

De onderzoekers die aan dit Research Atlas-project werken zijn Bram Loogman, Brigiet van den Berg en Nina Jan.

Jaar

2018

Terug naar lijst
Delen