VRAcademy

De VRAcademy is een initiatief van de Nederlandse Filmacademie, de afdeling Immersive Media (IMVFX). Op donderdag 28 september 2017 was de officiële start van de VRAcademy tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht. Het doel van het initiatief is het stimuleren van innovatie en kruisbestuiving tussen educatieve instellingen en het bedrijfsleven. 

Het doel van de VRAcademy is in eerste instantie om studenten kennis te laten maken met de nieuwste technieken, zoals VR, AR en Mixed Reality door middel van samenwerking. Ze ontwikkelen concepten buiten de gevestigde structuren en onderzoeken daardoor wat die nieuwe technieken binnen hun eigen vakgebied voor ze kunnen betekenen. Juist die crossovers met andere academies zijn van belang. 

Binnen de VRAcademy lopen inmiddels twee projecten. Tweedejaars Regie documentaire student Roshan Nejal werkt aan een VR-documentaire drieluik over intolerantie. Robin Noorda en Jilt van Moorst (docent IMVFX) hebben het Sonotrope project opgezet. 

De VRAcademy heeft onderdak bij en is onderdeel van VRBASE. Deze incubator richt zich op het ondersteunen van start-ups en freelancers op het gebied van VR en AR (virtual en augmented reality). De community die hier, ook letterlijk, ontstaat biedt mogelijkheden voor groei, uitwisseling en ontwikkeling. 

Het gericht zoeken naar samenwerking met de omringende VR-startups dient als vliegwiel voor de Nederlandse VR-industrie. De kennisuitwisseling tussen studenten, docenten/coaches en de samenwerkende VR-bedrijven wordt op die manier naar een hogere inhoudelijke en technische kwaliteit getild. 

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) stimuleert en ondersteunt projecten waarbij interdisciplinariteit onderzocht en ontwikkeld kan worden. Naast de Nederlandse Filmacademie die in dit project een voortrekkersrol speelt, zijn ook de andere academies van de AHK hierbij betrokken.  

VR BASE en de VRAcademy zijn gevestigd op het Marineterrein in Amsterdam. De Gemeente Amsterdam richt dit terrein opnieuw in en wil dat het een stadskwartier wordt waar open innovatie mogelijk is, met toegankelijke en flexibele werk- en ontmoetingsruimten, bijzondere woonvormen, sport, recreatie en groen. Een toonaangevende, internationale gemeenschap van vernieuwers, wetenschappers en bedrijven krijgt hier de mogelijkheid om samen te werken. 

Meer weten? Mail VRAcademy

Delen